درخواست ازکارافتادگی به علت اسپوندیلیت آنکیلوزانت

 با سلام! شوهرم بیماری اسپوندلیت انکلوزانت دارد.حدودا ده سال سابقه بیمه دارد. سن 51 سال است. به نظر شما از کار افتادگی تعلق میگیرد؟

برای اینکه به علت بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزانت از کار افتاده شوید باید درگیری و محدودیت حرکتی شدید در ستون فقرات داشته باشید و علائم بالینی و تغییرات رادیولوژیک زیادی به وجود آمده باشد یا اینکه کیفوز غیرقابل درمان وجود داشته باشد و نیاز به اصلاح و ستون فقرات گردنی و پشتی اصلاح شود در غیر این صورت از کار افتادگی تعلق نمی گیرد. یعنی اگر محدودیت حرکتی خفیف یا متوسط باشد تعلق نمی گیرد.


جدیدتر قدیمی تر