آیا تامین اجتماعی هزینه پلاتین را می دهد؟

 با سلام! همسایه ما بیمه کارگر ساختمانی تامین اجتماعی است. تصادف کرده با موتور بوده و ماشین بهش زده است. حالا گفتند باید پلاتین نیاز دارد؟  آیا تامین اجتماعی هزینه پلاتین رو میده ؟ 

با سلام! در پاسخ به سوال شما باید بگویم که تامین اجتماعی اگر در مراکز ملکی خود، شما را عمل کند هزینه پلاتین را هم می دهد در مراکز عمومی دولتی یا خصوصی عمل کنید تامین اجتماعی هزینه ای بابت پلاتین پرداخت نمیکند.


جدیدتر قدیمی تر