هزینه پرداختی بیمه تکمیلی بابت عینک نزدیک بین

 سلام! ضمن خسته نباشید خدمت شما! بنده چشم چپم را عمل کردم. لنز برایم گذاشتند. بیمه تکمیلی آتیه سازان هم دارم‌. آیا بیمه هزینه عمل را پرداخت میکند؟ از پاسخ شما ممنونم و با تشخیص دکتر باید از عینک نزدیک بین استفاده کنم. هزینه عینک نزدیک بین چقدر میدهند. ممنون؟

اگر زیبایی نباشد و در زمان مربوطه مدارک را ارائه کنید قسمتی از هزینه را می دهند. بیمه تکمیلی حدود 500 هزار تومان بابت هزینه عینک نزدیک بین می دهند.


جدیدتر قدیمی تر