هزینه ماهیانه سرانه درمان تامین اجتماعی

 سلام بیمه مشاغل آزاد هستم. بیمه پرداخت کردم ولی از حمایت خدمات تامین اجتماعی برخوردار نیستم. لطفاً راهنمایی کنید؟

باید هزینه درمان را هم بدهید. ماهیانه حدود 90 هزار تومان است. بهتر است قراردادتان را اصلاح نمایید.


جدیدتر قدیمی تر