کارفرما حق بیمه تامین اجتماعی را پرداخت نمی کند

 سلام! وقت بخیر! سوالی داشتم از شما؟! به مدت یکسال پیمانکار بیمه من را رد نکرده و بیمه حسابهای او را مسدود کرده است. من حاضر هستم کل حق بیمه ای که در طول یکسال پرداخت نشده که  سی و هفت میلیون است را پرداخت کنم ولی تامین اجتماعی عنوان می کند که فیش را فقط به کارفرما میدهد برای پرداخت کردن و از طرفی پیمانکار مدتی است که به علت بیماری دیابت زمین گیر شده است و قادر به انجام این کار نیست. لطف کنید راهنمایی بفرمایید؟! ممنون؟

اگر پیمانکار دیگر نتواند به بیمه مراجعه کند و یا نخواهد این کار را انجام دهد شما باید به اداره کار شکایت کند و رای مثبت اداره کار برای پرداخت حق بیمه توسط کارفرما یا همان پیمانکار را بگیرید و با رای اداره کار به تامین اجتماعی مراجعه کنید تا فیش مربوطه را صادر کند. در این حالت می توانید حق بیمه را خودتان نیز پرداخت کنید.


جدیدتر قدیمی تر