درخواست ازکارافتادگی در سال 1402

 سلام! من ۲۷ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم و کارمند جهاد کشاورزی هستم. ۵ سال پیش سرطان روده گرفتم. تحت درمان هستم و کلستومی دائم هستم. میتوانم از کار افتادگی بگیرم؟ آیا حقوق و مزایای من از دریافتی الانم کمتر خواهد شد؟ اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید آیا گرفتن از کارافتادگی مزایایی برایم دارد؟

بله! به احتمال زیاد از کارافتادگی می شوید. حقوق و مزایای تان اگر بیمه تامین اجتماعی باشید براساس میانگین دو سال آخر خواهد بود ضربدر 27/30. احتمالا حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی تان کمتر.


جدیدتر قدیمی تر