درخواست ازکارافتادگی به علت دیسک کمر

 سلام! حامد هستم. 46 سال سن دارم و 21 سال سابقه بیمه دارم و در حال حاضر سه ماه پیش دیسک کمر داشتم و تنگی کانال و در عمل جراحی چهار مهره ام پلاتین گذاشتند. آیا چند درصد کارافتادگی تعلق میگیرد؟ با تشکر؟

احتمال از کار افتاده نشدن شما بیشتر از ازکارافتاده شدن شما است. با این حال چون سابقه بیمه تان خوب است شانس دارید. برای ازکارافتادگی باید 66 درصد ازکارافتادگی بگیرید.

جدیدتر قدیمی تر