درخواست ازکارافتادگی به علت فشار نخاعی بالا

 سلام ! ببخشید یه سوال داشتم ! اگر امکانش هست ! در خصوص فشار نخاعی مغزی بالا می خواستم بدانم اطلاعاتی دارید ؟ که آیا این عارضه موجب بازنشستگی میشه یا نه ؟ فشار مغز بالا که جراح مغز و اعصاب تایید کرده و چشم و گوش را درگیر کرده با اعصاب و روان ؟

بستگی به عوارض دارد . عوارض ایجاد شده در قسمت های مختلف بدن بررسی می شود و متناسب با عارضه ایجاد شده درصد تخصیص داده می شود.

جدیدتر قدیمی تر