درخواست پیگیری بازنشستگی با سنوات ارفاقی معلولان

 سلام ! من معلولم ۲۰ سال سابقه خدمت در اداره دولتی دارم و۴ سال سابقه بیمه از قبل دارم که جمعا ۲۴سال سابقه بیمه دارم . اگر بخواهم از قانون ارفاقی استفاده کنم امکانش هست یا خیر؟ و اینکه از کارافتادگی در اداره دولتی چگونه منظور می شود ؟  ممنون از لطف شما ! ببخشید میشه خواهش کنم کسی رو معرفی کنید تا این کارها را انجام دهد هزینه بگیرد ! چون این کار برای من هم از لحاظ حرکتی و هم از لحاظ تایم کاری سخت است ؟ 

خودمان نیرو داریم تا این کار را انجام دهید. البته باید مدارک تان را کامل ارایه کنید. ما قرارداد می بندیم و هزینه را پایان کار می گیریم. اگر بخواهید می توانیم کارتان را انجام دهیم . هزینه مان هم 25 میلیون تومان می شود.

جدیدتر قدیمی تر