درخواست ازکارافتادگی به علت فنر گذاشتن در قلب

 سلام ! وقت بخیر ! میخواستم بدانم من چند سال پیش قلبم را فنر گذاشتم . کارگر خدمات شهری شهرداری هستم . شامل از کار افتادگی می شوم ؟ حدودا ۱۴سال سابقه دارم ؟

بستگی به کارکرد قلب تان دارد. کارکرد قلب تان هم با توجه به اکوی شما و دیگر مدارک مربوط به مشکلات قلبی شما مشخص می گردد. سابقه تان نه کم است و نه زیاد. ولی خوب است.

جدیدتر قدیمی تر