آیا به خیاطی سختی کار تعلق می گیرد؟

 سلام ! من متولد سال 1348 هستم و حدودا با خرید سربازی 24 سال بیمه دارم و از سال 71 مشغول کار خیاطی هستم و دیگر قادر به کار مفید نیستم . آیا میتوانم سختی کار بگیرم و بازنشسته شوم ؟

شغل خیاطی سختی کار ندارد. با استفاده از این شغل نمی توانید سختی کار بگیرید.

جدیدتر قدیمی تر