دیه شکستگی استخوان زند اسفل

 سلام شبتون بخیر! در نامه پزشک قانونی دقیق نخواندم نوشته بود: شکستگی در ثلث ابتدایی استخوان زند اسفل دست راست یا شکستگی دو ثلث ابتدایی استخوان زند اسفل سمت راست. کدومش درسته ؟؟؟ دیه اش چقدر میشه ؟؟؟ ولی رو سی دی رادیولوژی نوشته بود:   شکستگی دو جا؟

دومی درست است. دیه اش قانونا 16 درصد دیه کامل است ولی معمولا 8 درصد حساب می کنند که به نرخ دیه سال 1402 معادل 72 میلیون تومان می شود.


جدیدتر قدیمی تر