هزینه وکیل شکایت به اداره کار

 سلام و درود! با سازمانی تا اسفند پارسال قرارداد داشتم. اما از برج ۷ مدیرعامل جدید بدون دلیل گفت به سازمان نروم و با وجود پیگیری های من دیگر پرداخت انجام ندادند. قصد شکایت دارم. روی سایت نوشته بودید که وکالت را قبول و پس از حصول نتیجه هزینه دریافت می کنید. هزینه پرونده فوق چقدر است؟

البته بهتر است که در این زمینه بیشتر توضیح دهید. ولی تعرفه ما برای شکایت به اداره کار یا دیوان عدالت اداری بر رسیدن به نتیجه در این گونه پرونده‌ها ۲۵ میلیون تومان  است. در خدمت هستیم.


جدیدتر قدیمی تر