بیمه حوادث دانش آموزی

 1- شاید اولین بیمه ای که همه ما دیده ایم بیمه دانش آموزی بوده است . خود من کارت این بیمه را در دوران ابتدائی و همان دهه 60 معروف دریافت کرده ام . یادم نمی آید چه مبلغی بابت دریافت آن می دادیم ! تنها یادم هست که مبلغ زیادی نبود و البته پدر خدابیامرزم همان مبلغ را هم به زور می داد ! سالها این کارت را گرفتیم و اصلا خود من نفهمدم به چه دردی می خورد ! شاید هم شانس آوردم که حادثه بدی برایم رخ نداد که نیاز به استفاده از آن داشته باشم و البته نمی دانم که اصلا کسی از آن استفاده کرد یا نه ! این موضوع سوژه خوبی بود تا یاد گذشته دور بیفتم ! به هر حال با من همراه باشید تا اطلاعات کافی در این زمینه بدست آورید ؟!


2- واقعیت این است اطلاعاتی که در این زمانه جامعه ما در زمینه بیمه دارد قابل مقایسه با 2 یا 3 دهه فبل نیست . نشانه مشخص این آگاهی ها را می توان در میزان استفاده از بیمه دانش آموزی توسط خانواده ها دانست ! ثبت نام برای این بیمه که توسط مدارس و مهد کودک های ما اجباری است ولی استفاده از این بیمه نامه هر روزه بیشتر می گردد تا نشان دهد که مردم به حقوقشان در استفاده از بیمه حوادثی که برای فرزندانشان خریداری کرده اند کاملا آگاهی پیدا کرده اند !


3- تعهداتی که بیمه حوادث در قبال دانش آموزان ارائه می کند در دو دسته حوادث معمولی در محیط مدرسه و حوادث به وجود آمده در اردوهای دانش آموزی تقسیم می گردد . پوششی که براساس آخرین بیمه نامه های حوادث دانش آموزی (سال تحصیلی 95-96) برای دانش اموزان در محیط مدرسه ارائه گشته است در قبال حوادث معمولی تا سطح 7 میلیون تومان غرامت پرداخت می کند . اگر خدای ناکرده در محیط مدرسه حادثه ای ایجاد گردد که منجر به نقص عضو شود تا حد 100 میلیون تومان جبران خسارت می شود !! و بابت هزینه های درمانی سرپایی  تا سطح 1 میلیون و 500 هزار تومان پوشش داده می شود . بابت هزینه های جراحی در بیمارستان به علت حوادث به وجود آمده در محیط مدرسه تا سقف 600 هزار تومان هزینه پرداخت می گردد . البته این مقایر صرفا برای هزینه هایی است که بیمه های پایه پوشش نمی دهند . ضمنا هزینه خرید و پیوند کلیه نیز تا سطح 2 میلیون تومان پوشش داده می شود .


4- پوشش های بیمه ای مربوط به اردوهای دانش آموزی کمی با پوشش های محیط مدرسه متفاوت است ! در صورتیکه در اردوی دانش اموزی خدای ناکرده بیمه شده فوت کند که امیدوارم هیچوقت چنین اتفاقی نیفتد تا حد دیه کامل به خانواده وی پرداخت می گردد . میزان دیه به نرخ سال 1396 معادل 210 میلیون تومان است . غرامت نقص عضو نیز تا حد دیه کامل پوشش داده می شود (می دانید که دیه اعضای اصلی بدن و یا اعضای قرینه همگی در حد دیه کامل انسان است) . دیه مزبور در صورتیکه حادثه برای دختران اتفاق افتاده باشد در صورتیکه تا حد 1/3 دیه کامل باشد برابر با پسران و در صورتیکه از 1/3 بیشتر باشد نصف حساب می گردد (به نظر من این قانون کاملا اشتباه است و نیاز است همانند دیه تصادفات که برای زن و مرد یکسان شد در این زمینه نیز یکسان گردد) . ضمنا هزینه های پزشکی تا سطح 10 میلیون تومان پوشش داده می شود و هزینه درمان بیماری های صعب العلاج نیز تا سطح 2 میلیون تومان پوشش داده می شود .


5- دو سال متوالی است که وزارت آموزش و پرورش برای بیمه حوادث دانش آموزی با بیمه معلم قرار داد امضاء کرده است . البته علت قرارداد بستن با این بیمه مثل تمامی قراردادهای مشابه این است که این بیمه وابسته به وزارت آموزش و پرورش می باشد !! همچنین باید توجه داشته باشیم که خسارت های مربوطه تا 3 ماه بعد از پایان قرارداد قابل پرداخت می باشد ! نمایندگان اداره بیمه در تمامی ادارات آموزش و پرورش مستقر می باشند و اولیاء دانش آموزان علاوه بر اینکه می توانند در این زمینه به نمایندگی های بیمه مراجعه کنند می توانند به اداره آموزش و پرورش نیز مراجعه کنند و البته فرم های مربوطه را یا باید از مدیر مدرسه بگیرند و یا از همکاران امور رفاهی اداره آموزش و پرورش .


6- یکی از مشکلاتی که این نوع بیمه دارد این است که اجباری است و البته جنبه صرفا اقتصادی دارد . وقتی بیمه ای صرفا جنبه اقتصادی داشته باشد دیگر نیازی نمی بیند بابت مزایای بیمه تبلیغی در این زمینه صورت پذیرد تا بیمه شدگان از حقوق خود آگاه گردند و برای دریافت خسارت اقدام کنند . از طرفی چون این بیمه اجباری هم هست نیاز به تبلیغات برای جذب بیمه شده نیست ! والدین دانش اموزان و حتی مسئولین مدارس اطلاع خاصی از مزایای این بیمه ندارند و از طرف شرکت بیمه نیز اطلاع رسانی خوبی در این زمینه انجام نمی شود ! جالب است بدانید این بیمه برای مراکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه های تربیت معلم نیز اجباری است با این حال آنها هم اطلاع دقیقی معمولا از نوع بیمه ندارند و به عمد نا آگاه نگه داشته می شوند !

نظرات