شرایط بازنشستگی مختلف در تامین اجتماعی

 1- قاعده کلی در پرداخت مستمری بازنشستگی رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی است. به موجب این ماده مستمری‌های پرداختی نباید از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه کمتر باشد. ولی در چند مورد این قاعده اجرا نمی‌شود.

2- برای احراز بازنشستگی دو فاکتور بسیار تاثیر گذار است : سن مشخص و یا سابقه مورد نیاز . در بعضی مواقع صرفا محقق شدن یکی از این شرط ها کافی است.اگر کسی بخواهد بازنشسته شود خودش باید درخواست  بازنشستگی دهد و کسی نمی تواند وی را به این کار مجبور کند . تنها در یک حالت می توان چنین کاری نمود و آن هم وقتی است که بیمه شده 5 سال از سن مورد نظر برای بازنشسته شدن بزرگتر باشد . یعنی به عنوان مثال خانم ها به سن 60 سالگی رسیده باشند که از 55 سالگی 5 سال بیشتر است و در این موارد کارفرما خودش می تواند درخواست بازنشستگی کارگر را بدهد .

3- سن بازنشستگی 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان است . فرقی بین نوع بیمه نمی کند و این قانون برای تمامی انواع بیمه ها شامل اجباری ، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد صدق می کند . در این حالت با حداقل 20 سال سابقه بیمه می توان بازنشسته شد . اگر مستمری محاسبه شده از حداقل حقوق کمتر باشد تا آن مبلغ ارتقاء می یابد.

4- بازنشستگی مردان در یکی از حالات زیر اتفاق می افتذ :

الف- با 60 سال سن و با 20 سابقه بیمه : با حداقل حقوق و یا بیشتر بازنشسته می شود .

ب- با 60 سال سن و زیر 20 سال سابقه : متناسب با سنوات بازنشسته می شود .

ج- با 60 سال سن و زیر 10 سال سابقه (که باید تا 10 سال ،  بقیه سنوات خریده شود) : متناسب با سنوات بازنشسته می شود.

د- با حداقل 50 سال سن و 30 سال سابقه : با حقوق کامل بازنشت می شود .

ه- با 35 سال سابقه بدون شرط سنی : با بیشترین حقوق بازنشست می شود .

5-بازنشستگی زنان مشابه بازنشستگی مردان است (5 بند بالا) با این تفاوت که سن مورد نیاز 5 سال کاهش می یابد . در ضمن یک نوع جدید بازنشستگی برای خانم ها وجود دارد و آن هم بازنشستگی با 20 سال سابقه و 42 سال سن به شرطی که به صورت اجباری و در کارگاههای مشمول قوانین کار فعالیت کنند .

6- بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور : افرادی که حداقل 20 سال متمادی و 25 سال متناوب سابقه کار در این نوع مشاغل داشته باشند بدون شرط سنی بازنشست می شوند .

نظرات