درخواست ازکارافتادگی به علت بیماری سیلیاک

 سلام.خسته نباشی.من بیماری سلیاک دارم مادر زادی وهم سیروز کبدی دارم.کار افتادگی شامل میشه؟

با سلام . بستگی به شدت بیماری تان و سابقه بیمه پردازی تان دارد. احتمال بسیار زیاد از کار افتاده کلی می شوید.


نظرات