درخواست ازکارافتادگی به علت عمل تومور مغزی

 سلام! ببخشید مزاحم شدم. من تومور مغز عمل کردم و تشنج هم چند سری شدم. میخواستم بدونم میشه از کار افتادگی بگیرم؟ ۱۳سال سابقه کار دارم؟

نمی توان با قاطعیت در این زمینه نظر داد. بستگی به شرایط بیماری تان و میزان سابقه بیمه پردازی تان دارد.احتمالش زیاد است.


نظرات