بیمه عمر بهتر است یا تامین اجتماعی

 1- یکی از مواردی که اصلا نباید در این مقایسه در نظر بگیریم بیمه اجباری تامین اجتماعی است . در حالتی که کارگر یا کارمندی در ارگان یا کارگاهی در حال کار باشد اگر مشمول قانون تامین اجتماعی  کارکنان دولت یا نیروهای مسلح نباشد مشمول قانون کار است و طبق ماده 148 قانون کار ، باید بیمه تامین اجتماعی شود . این موضوع جدا از بیمه های آزادی است که سازمان تامین اجتماعی ارائه می دهد و البته نکته جالب اینجاست که این بیمه های آزاد از ابتدا در قانون تامین اجتماعی نبودند و بعدا به علت اینکه بعضی افراد برای بازنشستگی و خدمات درمانی دچار مشکل می شدند و جائی هم شاغل نبودند یا از کار بیکار می شدند به خدمات تامین اجتماعی اضافه گشت .  این دو مدل متفاوت بیمه یکی از برتری های بیمه تامین اجتماعی بر بیمه  های عمر است زیرا در این حالت کسی ممکن است در قالب بیمه های مشاغل آزاد و یا اختیاری ماهانه حق بیمه دهد در حالیکه شغلی ندارد  یا شاغل است ولی حق بیمه اجباری برایش پرداخت نمی گردد ، ولی همیشه اینگونه نمی ماند و ممکن است این شخص در جایی استخدام گردد و توسط کارفرما حق بیمه برایش ریخته شود . در این حالت این حق بیمه به حق بیمه های آزادی که قبلا خودش می ریخته است اضافه می شود و مجموع سابقه بیمه وی را تشکیل می دهد اما در بیمه عمر ما چنین حالتی نداریم و باید با توجه به قرارداد هر ماهه مبلغی را واریز نمائیم و روش پرداخت  همواره یکنواخت است .

2- در قانون تامین اجتماعی چیزی به نام استرداد حق بیمه وجود ندارد . یعنی شما نمی توانید از بیمه شدن پشیمان شوید . در حالت اجباری که کارفرما اکثریت حق بیمه را می دهد و مبلغی را شما می دهید که اصلا پرداخت حق بیمه ربطی به شما ندارد که بخواهید مدعی اش شوید و تماما وظیفه کارفرما است . بارها با این سوال مواجه شده ام و بعضا اتفاقاتی مشابه این را دیده ام که کارفرما با دادن مبلغی رضایت کارگر را برای نپرداختن حق بیمه جلب می کند . یعنی همان مبلغ یا کمتر را به خود کارگر می دهد که احتمالا به این پول نیاز بیشتری دارد و دیگر به تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت نمی کند . جالب است بدانید حتی با رضایت کارگر اگر این اتفاق بیفتد اگر تامین اجتماعی بفهمد یا کارگر با گرفتن این مبلغ باز هم  بابت حق بیمه به اداره کار شکایت کند قطعا حکم به پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی داده خواهد شد زیرا این موضوع صرفا حق کارگر نیست و حق تامین اجتماعی ، حق جامعه و وظیفه کارفرما است. از بحث دور نشوم ! شما چه به صورت اجباری و چه به صورت اختیاری حق بیمه بدهید نمی توانید آن را از تامین اجتماعی پس بگیرید. حتی اگر به هر دلیلی  اشتباه پرداخت کرده باشید   معمولا یا بستانکارتان می کنند تا بعد از زمان معینی به شما پرداخت کنند یا باید بروید از دیوان عدالت اداری حکم بگیرید اما در بیمه های عمر تجاری معمولا با شرایط معینی امکان دریافت مبالغ پرداختی (البته با کسرهای قانونی) فراهم است و شما می توانید از پرداخت حق بیمه عمر پشیمان شوید . این یکی از مزیت های بیمه عمر نسبت به تامین اجتماعی است .

3- این بحث همچنان ادامه دارد !

نظرات