افت قیمت مزدا 3 به علت تصادف

 کیانب : من از فرعی به اصلی تصادف کردم با خودرو مزدا ۳ نیو ۹۰  .ایشان از بیمه بدنه خودش استفاده کرد و بیمه بدنه دارد از من هزینه را می گیرد . حالا این آقا مدارک من را نمی  دهد و می گوید برای افت قیمت و باقی خرج هایی که کردم شکایت می کنم . من باید چکار کنم؟ ممنون از راهنماییتون ؟ باید مدارک را بدهد و می توانید شکایت کنید و مدارک تان را بگیرید . البته بهتر است ابتدا از طریق درگاه الکترونیک قضایی برای ایشان درخواست بازپس گیری مدارک را بفرستید . ضمنا ایشان می تواند بابت افت قیمت به هیات حل اختلاف محل زندگی شما شکایت کند . وقتی فراخوانده شدید درخواست اعسار دهید تا بتوانید آن را قسط بندی کنید . اما به هر حال قانون ان حق را به ایشان داده است که درخواست افت قیمت دهد . 

نظرات