عدم تناسب لیست حق بیمه با حقوق دریافتی

 سلام و خسته نباشید ! بنده در جایی کار می کنم که بیمه ام کردند و حقوق ثبت شده در لیست بیمه 1430000 تومان می باشد . لذا کارفرما بنده مرا به من برجی 750000 هزار تومان می دهد ؟ آیا من می توانم علیه کارفرما شکایت وحق وحقوق خود را بگیرم ؟ بنده به مدت 4 سال در آنجا می باشم که فقط 2سال بیمه رد شده است . برایم همچنین ساعت کاری من از ساعت 5 عصر تا 11شب وجمعه از ساعت 3تا11 بدون هیچ مزایا وتعطیلی  ؟ بله می توانید شکایت کنید . با مدارک مکتوب که مهمترین شان همان لیست بیمه است شکایت کنید . قطعا برای مدتی که بیمه برایتان پرداخت شده است می توانید به نتیجه برسید . برای زمانی که بیمه برایتان پرداخت نشده است هم باید بابت حقوق و بیمه شکات کنید و مدارک مکتوب داشته باشید . برای این مدت می توانید از پرینت پرداخت حقوق به حسابتان استفاده کنید . بابت عصر کاری و شب کار ی و اضافه کاری نیز باید درخواست حق نوبت کاری کنید . ضمنا می توانید بابت حق اولاد ، پایه سنوات ، حق سنوات ، عیدی و بن خواروبار هم شکایت کنید . ضمنا اگر بتوانید کارشناسان هیات تشخیص را راضی کنید تا از محل کار بازرسی کنند به نفع تان است . 

نظرات