تسویه با کارفرما بدون دریافت پول

 مهسا : بنده ار کارفرما به دلیل نپرداختن حقوق در وزارت کار شکایت کردم ! به مرحله اجرای حکم که رسید ابلاغیه به شرکت ارسال شد و از شرکت با من تماس گرفتند که پول را به من بدهند . گفتند که زیر برگه دادگاه بنویسم که این مبلغ را  دریافت کردم و امضا کنم . من امضا کردم بعد قرار شد همون لحظه پول رو پایا کنند برام ولی گفتند الان باید بدهی پرداخت کنیم برای شما را فردا واریز می کنیم . فردا تماس گرفتم گفتند که ما پول را می دهیم به دادسرا باید از آنجا بگیری . تکلیف من که پولی نگرفتم ولی امضا کردم چیست ؟ بروم دادسرا چی بگویم ؟ اینکه پول را بدهند به دادسرا منطقی است یا باید خودشان بدهند ؟ و اگر ندادند به کجا مراجعه کنم ؟  باید به حسابتان می ریختند تا مدرک داشته باشند . شما هم نباید بدون گرفتن پول ، امضاء می کردید . البته بعضی مواقع دیده ام چک را به دادسرا داده اند ولی منطقی این است که خودشان بدهند . به دادسرا مراجعه کنید و موضوع را پیگیری نمائید . در هر صورت آنها موظفند مدارکی مبنی بر پرداخت پول ارائه کنند و صرفا امضای شما کافی نیست . 

نظرات