تغییر نرخ بیمه حرف و مشاغل آزاد

 مجتبی : آیا برای ارتقاء نرخ بیمه حرف و مشاغل آزاد از ۱۲ به ۱۸درصد باید مراحل طولانی آزمایشات طب کار که قبلا طی کرده ایم را مجددا انجام دهیم ؟ بله باید انجام دهید . اتفاقا در بیمه حرف و مشاغل 12 درصد آزمایشات وجود ندارد و آزمایشات صرفا برای 18 درصد است .

نظرات