دیه شکستگی کتف

 متین : سلام ! ۸ ماه قبل اداره آب حفاری کرده و به علت برامدگی زیاد و نداشتن علائم تصادف کردم . لطف کنید دیه موارد زیر چقدر می شود :

1.     ترک خوردن لگن راست

2.     شکستن کتف راست و  گذاشتن پلاتین

3.     فتق ران راست

4.     زخم و کوبیدگی دست وصورت   

تاحالا یک جلسه دادگاه تشکبل شده که مامور اداره نیامدند و اعتراضی هم نکردند . پزشکی قانونی هم پرونده را نبسته است . می شود تا تائید قطعی دیه ، درصدی از دیه را گرفت ؟ در ضمن افسر۱۰۰درصد اداره اب را مقصر می داند . خواهش می کنم جوابم را بدهید چون دادگاه هیچ جواب مشخصی نمی دهد  و می گویند تا پایان پرونده منتظر باشید . گرفتاری مالی زیاد دارم ؟

دقیق نمی توان در این مورد نظر داد چون باید نظریه نهایی پزشکی قانونی را رائه کنید تا بتوانیم دقیق بگوییم :

1.     ترک خوردن لگن بستگی به استخوان دارد . اگر استخوان اصلی باشد 8 درصد دیه دارد معادل 18 میلیون و 480 هزار تومان وگرنه معمولا حدود 2 درصد درنظر گرفته می شود معادل 4 میلیون و 620 هزار تومان

2.     معمولا 2 درصد دیه در نظر گرفته می شود معادل 4 میلیون و 620 هزار تومان

3.     ارش دارد و باید پزشکی قانونی با معاینه و دیدن پرونده نظر دهد .

4.     زخم بستگی به عمقش دارد . زخم صورت بین 1 تا 3 درصد دیه دارد و زخم دست بین 0.5 تا 1.5 درصد دیه کامل . هر درصد دیه نیز 2 میلیون و 310 هزار تومان محاسبه می شود .

نظرات