کارفرما نامه عدم نیاز نمی دهد؟!

 ناصری : با سلام  !قرارداد بنده 3 ماه بوده و تا سر برج تمام می شود . شرکت دوباره قرارداد را تمدید نمی کند و در حال تعدیل است . بنده از چه طریقی می توانم نامه عدم نیاز بگیرم و برای بیمه بیکاری اقدام کنم ؟ سوال دوم آیا برای ساعات اضافه کاری که شرکت پرداختی بابت آن انجام نداده می توانم اقدام کنم ؟ چه مدارکی برای این کار محکمه پسند و معتبر است؟ بنده در کارگاه آخر سابقه 14 ماه بیمه دارم رزو در هفته و هر روز11 ساعت کار می کنم ؟ وقتی قراردادتان را تمدید نمی کند باید از ایشان نامه عدم نیاز بگیرید و باید بدهند وگرنه می توانید به اداره کار شکایت کنید . البته برای بیمه بیکاری باید حداقل یکسال در این کارگاه کار کرده باشید . برای ساعات اضافه کاری باید پرینت سیستم حضور و غیاب اداره دهید و یا کارشناسان هیات تشخیص را راضی کنید تا از محل کار شما بازرسی کنند .

نظرات