دیه خردشدگی استخوان چند درصد است؟

 سلام  : ببینید هنوز پرونده ام به دست قاضی نرسیده و میزان دیه درصد نخورده است. فقط صدماتی که در تصادف به بنده وارد شده وپزشکی قانونی تایید کرده است به صورت زیر است :

1.     خراشیدگی عمیق پشت پای راست دامیه می باشد .

2.     خراشیدگی پشت دست چپ حارصه

3.     ارش خراشیدگی قدام شانه راست به میزان نیم درصد دیه کامل انسان می باشد

4.      خرد شدگی انتهای فوقانی بازوی راست که بطور مطلوب التیام یافته است.ماده ۵۶٩ . می خواستم اگر امکانش هست میزان دیه اش را بهم بگوئید یا حدودش را  ؟! ممنون از شما ؟  

نظرات