آیا به تصادف بدون رنگ افت قیمت تعلق می گیرد؟

 نیائی : سلام ! خسته نباشید ! یک سوال داشتم از خدمتتون . من دو هفته پیش تصادف کردم ، مقصر بودم . بد کلی فحش دادند بهم . رفتم دنبال کارشون هی بهشون زنگ می زدم آقا بیا بیمه پولتو بگیر اون طرف تصادف مارو سر می دواند که ما مسافرتیم ، ما تو راهیم ، بد این ماشین به نام هزار نفر شد . بد ایشون گفت من مادربزرگم فوت کرده هی بهشون زنگ زدم بیا کروکی بگیر ! منو اشغال می کردند ، من تا شورای حل اختلافم رفتم گفتند کاری نمی توانید بکنید ول کنید نیفتید دنبالشون . بعد معلوم شد ماشینشون بیمه نداشته است . امروز رفتیم صبح که بیمه خسارت سیار بیاد و بده طلبشونو من می توانستم اذیت کنم نروم برای کروکی که چیزی بهشون نرسه . بعد الان دنبال افت قیمت هم هستند . یک آینه شون است و کمی از سپر و اون پلاستیک زیر در ماشین شاستی هستش و یکم رفته داخل ! بغل درشون که بدون رنگ در می آید و اینکه یکم رنگ که با پولیش می رود . می خواستم بدونم افت قیمت می توانند بگیرن؟ یا نه ؟ هزینه اش چقدر می شود  ؟ اگر  بدون رنگ دربیاید چیزی تعلق نمی گیرد . اگر نیاز به تعویض و رنگ باشد تا حدود 4 درصد قیمت ماشین افت قیمت تعلق می گیرد . 

نظرات