آیا حق بیمه روزهای تعطیل باید پرداخت شود؟

 نسیم : با سلام ! من در شركتي قرارداد ساعتي دارم ولي تمام وقت كار مي كنم حتي بيشتر ! فقط براي روزهاي تعطيل رسمي و جمعه حق بيمه بصورت كامل رد نمي شود مثلا 28 روز از 30 روز بيمه رد مي شود . آيا شركت مي تواند براي روزهاي تعطيل سال بيمه رد نكند ؟ و آيا اين كار قانوني است ؟ نه نمی تواند و خلاف قانون است . در صورت کارکرد 44 ساعت در هفته باید حق بیمه به طور کامل پرداخت شود . 

نظرات