ازکارافتادگی به علت معلولیت شنوایی شدید

 رضا : سلام خسته نباشید! سوالی خدمتتون دارم ؟ جوانی ۳۴ ساله ساکن اسلامشهر و کم شنوایی شدید هستم . تحت پوشش سازمان بهزیستی هستم . اخیرا از سوی بهزیستی به دلیل کار دستفروشی به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه معرفی شدم 1 کمیسیون بیمارستان تامین اجتماعی برای اینجانب از کار افتاده کل تشخیص دادند و تایید کردند و بیمه تامین اجتماعی برایم برقرار شد . با توجه به معلولیت شنوایی شدید دارم ایا بازنشستگی بهم تعلق دارد ؟ بیمه تامین اجتماعی بنده تا چه زمانی برقرار هست ؟ حق بیمه بهزیستی خودش پرداخت می کند ؟  بازنشستگی مثل فراد عادی است و باید سابقه بیمه و سن متاسب را داشته باشد و بابت ناشنوائی تان چیزی به شما تعلق نمی گیرد . بیمه تامین اجتماعی تان تا زمانیکه حق بیمه برایتان پرداخت شود برقرار است . بهزیستی معمولا چند سال بیشتر پرداخت نمی کند .

نظرات