تفاوت حق سنوات و پایه سنوات

 neda : سلام و خسته نباشید ! حق سنوات و پایه سنوات (مزایای پایان خدمت) در قانون کار دو مقوله جدا هستند؟! آیا پرداخت حق سنوات اجباری است یا خیر ؟‌ و اینکه اگر شرکتی برای یک سال کارمندانش حق سنوات پرداخت نکرده باشد مشکلی پیش می آید ؟ و یک سوال دیگر اینکه پایه سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق پایه بدون مزایای کارمند هست ؟ممنون از پاسخگویی و مشاوره شما ؟

·         بله ! حق سنوات و پایه سنوات با یکدیگر تفاوت دارند . حق سنوات در پایان سال باید پرداخت شود و معادل 1 ماه حقوق و مزایای ثابت است و پایه سنوات مبلاغی است که به ازاء هر سال سابقه باید به حقوق ماهیانه اضافه گردد .

·         حق سنوات طبق قانون باید پرداخت شود و اگر کارگران به اداره کار شکایت کنند ، اداره کار به نفع شان رای صادر می کند .

·         پایه سنوات مبلغ ثابتی دارد و هر سال جدول 20 گانه اش توسط دولت تهیه می شود . حق سنوات معادل 1 ماه حقوق است

نظرات