شکایت به علت اخراج از بیمارستان

 م .س : من پرسنل یک بخش خصوصی تصویربرداری در یک بیمارستان هستم . چند روز پیش وقتی از دفتر بهداشت بیمارستان برای بازرسی بخش آمده بودند ، کارفرما در مورد مجموع ساعت کار در ماه به مسئول بهداشت دروغ گفت و اذعان کرد که ۱۵۰ساعت در ماه پرسنل در بخش کار می کنند در حالی که ما ۱۹۰ ساعت باید بیاییم و بهداشت ایشان را مکلف کرده که ۱۵۰ساعت را اجرا کندمن آن روز به بهداشت در حضور ایشان اعلام کردم که این ساعت کاری اجرا نمی شود. کارفرما همان روز من را به خاطر رو کردن دروغ ایشان اخراج کردند و الان بعد یک هفته تماس گرفته و گفته اند باید برای تسویه حساب مراجعه کنم در حالی که من قرارداد یک ساله دارم و عملا کار خلافی انجام نداده ام . ایشان کرارا به پرسنل توهین لفظی می کنند و در این یک هفته فردی را به عنوان جایگزین آورده اند. بعلاوه ایشان قوانین پرتوکاری و بیمارستان را نیز اجرا نمی کنند و در هنگام بازدیدها پرسنل را مجبور به سکوت می کنند.من با چه عنوانی می توانم از ایشان شکایت کنم ؟ شما باید شکایت کرده و درخواست بازگشت به کار بدهید . چون قرارداد دارید به سادگی می توانید این کار را انجام دهید و به نظر من به نتیجه می رسید . 

نظرات