عدم پرداخت حق الزحمه توسط کارفرما

 بنده با یک شرکت قرارداد یکساله از تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ بستم که کلیه کارهای حسابداری شرکت را انجام دهم . یک نیروی تمام وقت در شرکت مستقر کردم و خودم هفته ای یکی دو روز در شرکت حضور داشتم. طبق قرارداد حق الزحمه باید در ۴ مرحله و در پایان ماه دوم هر دوره پرداخت شود. لیکن پس از گذشت ۴ ماه هنوز مبلغی واریز نشده است و شرکت قسط واریز ندارد و امروز و فردا می کند. بنده نیز با توجه به اینکه به نیروی مستقر شده حقوق پرداخت می کنم ، امکان ادامه بدون دریافت را ندارم. چکار کنم ؟ بستگی به قراردادتان دارد . اگر قراردادتان در چارچوب قانون کار باشد باید به هیات تشخیص اداره کار شکایت کنید . اگر قراردادتان در این چارچوب نباشد به دادگاه عمومی می توانید شکایت کنید . توصیه می کنم خدماتتان را متوقف کنید تا فعلا بیشتر ضرر ندهید . پیگیری این موارد زمانبر است . 

نظرات