بهترین بیمه برای شغل میوه فروشی

 سلام ! بهترین بیمه برای شغل میوه فروشی (2 نفره) چیست ؟ ماهیانه چند درصد است ؟ مزایا و معایب آن چیست ؟ اگر در لیست حداقل حقوق اعلام شود ، مشکلی پیش نمی آید؟ با تشکر ؟ کارفرما بهتر است برای خود بیمه اختیاری یا کارفرمایی پرداخت کند و برای کارگر خود بیمه اجباری پرداخت کند . یعنی 23 درصد حقوق وی را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما پرداخت کند و 7 درصد هم از حقوق وی کم کند . 

نظرات