دستمزد کار در روزهای تعطیل چگونه حساب می شود؟

 مینا عصمتی : سلام ! ببخشید من یه سوالی داشتم . اینکه من الان پارت تایم مشغول کار هستم و هفته ای 20 ساعت کار می کنم می خواهم بدانم اگر توی یک تعطیل رسمی مثل عاشورا بورم سرکار چه مبلغی دریافت می کنم؟ ساعتی چقدر ؟ یک ساعت کارکردتان ضربدر 1.4 می شود و برای تمام روز حساب می شود . 

نظرات