دیه خراشیدگی بازو چند درصد است؟

 رصا با سلام و عرض ادب ! بنده با ماشینی در بزرگراه تصادف نمودم که مقصر ایشان بود اما به خاطر تهدید به قتل فرار کرده و در جایی دیگر با ضرب و شتم و تهدید مرا مجروح نمود. مدرکی دال بر تصادف به جز اثر بر روی خودرو نیست. اگرخودرو را تعمیر نمایم، چگونه بعدا خسارت را مطالبه نمایم؟ آیا امکان اثبات ارتباط تصادف با ضرب و جرح پس از آن وجود دارد؟ تهدید به قتل، توهین و فحاشی و ضرب و شتم منجر به جراحت چه مجازاتی برای وی خواهد داشت؟ میزان دیه خراشیدگی بر روی ساعد دست + زخمی که خون آمده بر روی آرنج چقدر است؟ با تشکرو سپاس فراوان ؟

·         باید مدارک داشته باشید که ایشان به شما آسیب رسانده است . الان بدون کروکی و گزارش افسر چگونه می توانید شکایت کنید ؟ بهتر است شکایت کنید و امیدوار باشید مدرکی مانند فیلم دوربین و یا ... وجود داشته باشد .

·         جرم های صورت گرفته مجازات حبس ، دیه و جریمه نقدی دارد .

·         دیه خراشیدگی منتهی به خون آمدن بر روی بازو 1 درصد معادل 2 میلیون و 310 هزار تومان است . 

نظرات