دیه اثر سوختگی در صورت چند درصد است؟

 با عرض سلام !بنده پارسال برای لیزر پیش یه دکتر عمومی رفتم که پوستم دچار سوختگی شده است . یکسال صبر کردم اماالان بعد یکسال جای سوختگی تو صورتم خیلی زشت است . اگر بخواهم شکایت کنم بنظرتون چند درصد برایم می زنند ! به نظرم 4 درصد بابت سوختگی می زنند و 1 درصد بابت زیبایی . حدود 5 درصد و معادل 11 میلیون و 500 هزار تومان . البته در بعضی مواقع دادسرای پزشکی هوای پزشکان را دارند . 

نظرات