نحوه صدور رای در هیئت تشخیص اداره کار

 سلام خسته نباشید ! یک سوال طی دادخواستی کارگر دادیم . تقاضای کارشناس رسمی کردیم و کارشناس به نفع ما نظر داد . آیا هیات تشخیص می تواند نظر کارشناس توجه نکند وپارتی بازی کند و خلاف نظر کارشناس که تایید کرد کارگر بعنوان مددکار با مدرک فوق لیسانس روانشناسی کار کرده به مدت15 ماه که بیمه 15 ماه تعلق و کلیه مزایا و شب کاری تعلق می گیرد ؟ هیات تشخیص به صورت مستقل تصمیم گیری می کند . البته معمولا به نظر کارشناس توجه می کند و لزومی به تبعیت کامل از این نظر ندارد . 

نظرات