دریافت دیه بدون شکایت به دادگاه

 متین : خسته نباشی ! قبلا خدمتتون توضیح دادم خاطرتون باشه راستش من بعد تصادف و پارگی پرده گوش چپم یک سال طول درمان داشتم . ماه قبل پرونده ام بسته شد و گواهی به دادگاه فرستاده شد . در متن آخرین نامه که پزشکی قانونی فرستاد دادگاه نوشته که پارگی پرده گوش در نظریه اولیه تایپ نشده درصورتی که پارگی پرده گوش توسط مقام محترم قضایی محرز شود پارگی پرده گوش به صدمات قبلی اضافه می شود . ارش پارگی پرده گوش 4 درصدو افت شنوایی 175دسی بل که درمان بعید به نظر می رسد . 14.5درصد و آسیب بافت نرم گردن 5/. درصد و نیاز به معاینه مجدد ندارد . سوالم اینه آقای  من حضوری دادگاه رفتم اونجا این گواهی هارو برابر اصل مهر زدند و گفتن ببر بیمه بیمه هم گفت درخواست کتبی بنویس با این شرح که خواستار دریافت دیه بدون رای دادگاه می باشم و کروکی تصادف رو هم قبول دارم و اعتراضی ندارم. میشه راهنمایی کنید واقعا گیج شدم چرا اینطوری نوشته بیمه ؟ بهتر است رای دادگاه بگیرید . در رای دادگاه دقیق تر و معمولا تمامی صدمات ذکر می شود . شرکت بیمه خودش معمولا کمتر دیه می دهد . 

نظرات