سخت و زیان آور شغل کابینت سازی

 بنفشه : سلام شب بخیر ! پدر من 4515 روز بیمه دارد .حالا این بیمه  شامل کار داخل (سد گتوند ، بیمه تامین اجتماعی  ،کابینت سازی) است . آیا این موارد بالا که عرض کردم سخت و زیان آور هستند یا خیر ؟ به این تعداد روز 4515 بیمه دارد. سنش هم 54 ساله .نحوه بازنشستگیش به چه صورت است ؟ درضمن 18 ماه بیمه بیکاری هم دارم ؟ کابینت سازی که قطعا مشاغل سخت و زیان آور نیست . در مورد کار در سد گتوند باید به اداره کار درخواست دهید تا موضوع را بررسی کنند .  حداقل باید تا 60 سالگی بیمه پردازی کنند تا بتوانند بازنشسته شوند . البته با قوانین فعلی .

نظرات