بیمه بیکاری

 ارمیلا ریاحی : من در آخر شهریور از کار اخراج شدم وبرای اینکه بیمه ام قطع نشود از اول مهر برای خودم بیمه مشاغل آزاد رد کردم . آیا بیمه بیکاری برایم تعلق نمی گیرد ؟ نباید این کار را می کردید . ضرورتی نداشت . اگر بیمه بیکاری تان درست شود حق بیمه توسط تامین اجتماعی پرداخت می شود . 

نظرات