بازنشستگی با 20 سال سابقه

 معصومه تفویضی : سلام ! بنده در یک شرکت 11 سال کار کردم . 3 سال بیمه ناشی از بازرسی دارم و از سال 94 نه حق بیمه پرداخت شده و نه بازرسی به شرکت آمده است . من امسال قصد دارم با 21 سال سابقه تقاضای بازنشستگی کنم . درضمن به علت بدهی شرکت به تامین اجتماعی مسدود است و نمی تواند لیست بیمه ارایه بدهد .لطفا من را راهنمایی کنید ؟ اگر 20 سال سابقه بیمه داشته باشید و شرکت تان مشمول قانون کار باشد می توانید با 42 سال سن درخواست بازنشستگی دهید . اگر حق بیمه برایتان پرداخت نشده باشد نمی توانید درخواست دهید و باید منتظر بمانید تا سابقه بیمه تان وارد سیستم شود . اگر با شکایت ، کارفرما حق بیمه را پرداخت می کند به اداره کار شکایت کنید. البته چون می خواهید با 20 سال سابقه بازنشست شوید احتمالا بیمه به سختی سابقه های قبلی را قبول کند و مطمئنا نیاز به تائید اداره کل تامین اجتماعی استان دارید . ضمنا بابت این کار عجله کنید چون به احتمال زیاد این قانون امسال لغو و به 25 سال سابقه افزایش می یابد.

نظرات