شکایت کنم یا نکنم ؟

 مهدی حسینی اخراج بی دلیل قبل عید ! کارفرمای بنده به دلیل انجام کار برای شرکتش بنده را از کار معلق کرده است . چگونه می توانم از او بابت او شکایت کرده و خسارت بگیرم ؟! او می خواهد حقوق نصف ماه را بدهد آیا قبول کنم ؟ برای اینکه حقم ضایع نشود چکار کنم ؟ لطفا کمک کنید ! دم عیدی بیکار شدم با یک همسر و یک فرزند ! لطفا راهنمایی کنید ؟ اگر فقط 1 ماه حقوق طلب دارید و طلب دیگری ندارد به نظر من بپذرید هر چند حق تان حقوق کامل است . روند شکایت 2 تا 3 ماه حداقل طول می کشد . اگر مزایای دیگری نیز باقیمانده است و یا سنوات و عیدی را نیز پرداخت نکرده است به نظر من بهتر است شکایت کنید .

نظرات