شکایت از شهرداری بابت طرح طبقه بندی مشاغل

 منوچهر اسدی : با سلام ! کارگر دائم شهرداری (با رای دیوان عدالت دائم شده ام) . حقوق و مزایا در حد کمترین کارگر است . چگونه می توانم جهت طبقه بندی مشاغل شکایت کنم و از کجا ؟ بابت شکایت از شهرداری نمی توانید به اداره کار شکایت کنید . اگر نمی توانیداز طریق مراجع درون شهرداری شکایت کنید باز هم باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید. طرح طبقه بندی مشاغل مربوط به مشمولان قانون کار است .

جدیدتر قدیمی تر