محاسبه دیه به صورت یوم الادا

سعید : با عرض سلام من در تیر 97 در اثر سانحه در حین کار مصدوم شدم و تازه طول درمان بنده تمام شده است و قرار است بیمه مسئولیت دیه را بپردازد . آیا اگر پرداخت دیه به سال 98 موکول شود دیه بر اساس نرخ سال 98 پرداخت می شود ؟ پرداخت دیه یوم الادا است یعنی به نرخ روز محاسبه می شود . اگر تاخیر از جانب شما نباشد دیه باید به نرخ روز محاسبه شود .

نظرات