شکایت بدون مدرک به اداره کار

 بهمن  : سلام من در یک شرکت ریخته گری ۴ روز کار کردمبعد از ۴ روز خودم دیگر نرفتم . شیفتمون ۱۲ ساعته بود . من می توانم حقوق ۴ روزم را بگیرم ؟ راهی هست؟ اینم بگویم که حقوقمون براساس قانون کار بود ؟ اگر مدرک مکتوب دارید که می توانید . اگر هیچ مدرکی ندارید که به نظر می رسد اینگونه باشد به جایی نمی رسید .

جدیدتر قدیمی تر