محاسبه دیه در ماه حرام

 اسدی با عرض ادب و تشكر فراوان بابت وقتي كه جهت كمك به من گذاشتيد ! فقط موضوعي را فراموش كردم بپرسم ؟! ديه كه بر اثر تصادف برای من تخمين زديد حدود ٣٥ميليون فرموديد ! فقط فراموش كردم عرض كنم خدمتتون كه تصادف در ماه محرم اتفاق افتاده  است .آيا فرقي دارد واگر فرق دارد چه مقدار تفاوت مي كند و آيا بايد به دادگاه بگويم يا كه خودشان در نظر مي گيرند ؟ نه تفاوتی نمی کند . دیه ماه های حرام فقط در حوادثی که خدای ناکرده به فوت فرد منتهی شود در نظر گرفته می شود . برای جراحات تفاوتی نمی کند  .

نظرات