دیه آمبولی

 افشین : سلام ! بنده بر اثر تصادف مهره سوم و چهارمم شکست که مورد جراحی و تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفت . دچار آمبولی ریه شدم که باعث تنگی نفس شد. خونریزی و تجمع خون دراطراف چپ و راست ریه شدم . شکسته شدن کشکک زانو ! ممنون می شوم درصد دیه را توضیح بدید ؟

1.     بابت مهره سوم و چهارم 10 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 27 میلیون تومان

2.     بابت آمبولی ریه ارش تعلق می گیرد بین 2 تا 5 درصد دیه کامل.

3.     بابت تجمع خون در اطاف ریه بین 3 تا 5 درصد دیه تعلق می گیرد.

4.     بابت شکسته شدن کشکک زانو 4 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

نظرات