ساعت کاری تامین اجتماعی در روز پنج شنبه

 فاطمه زهرا : باسلام ! ساعات کار شعبه های تامین اجتماعی در پنج شنبه ها تا چند است ؟ شعب تامین اجتماعی پنج شنبه ها تعطیل هستند . در شهرستان های تهران و استان ها دیگر تا 12 باز هستند . کارگزاری های تامین اجتماعی در تهران تا ساعت 12 باز هستند.

جدیدتر قدیمی تر