شکایت از کارفرمای خانوادگی به اداره کار

 رضا : من ۹ سال برای پدرم در کارگاهش کار کردم . نه بهم حقوق داده نه من را بیمه کرده است .فقط بهم پول توجیبی داده ! ماهی حدود۴۰۰ تومان نهایتش . همش می گفت برای تو پس انداز می کنم اما حالا زده زیر حرفش . چکار باید کنم ؟ تنها کاری که می توانید بکنید شکایت به اداره کار است . البته دو ایراد دارد :

1.     شاید مناسب نباشد از پدرتان شکایت کنید.

2.     احتمال به نتیجه رسیدن زیاد نیست چون معمولا در اداره کار شکایت از پدر را جدی نمی گیرند مگر اینکه مدارک مکتوب داشته باشید که برای ایشان کار می کرده اید که ظاهرا ندارید. 

نظرات