دیه شکستگی ستون فقرات

 مرتضی : سلام ! بنده پرسنل ۱۱۵ هستم و حین ماموریت تصادف کردم . دو تا از مهره های کمرم(L2L3)شکسته است. پزشکی قانونی در نامه زده مهره سوم کمرم ال دو و ال سه . می خواستم بدانم که مهره دوم را ننوشته مشکل ایجاد می شود ؟ و برای اعتراض کجا مراجعه کنم ؟ دیه هم چند درصد می شود ؟ نه ! فرق خاصی نمی کند . شکستن یک مهره با چند مهره از نظر دیه تفاوتی ندارد . دیه آن 10 درصد دیه کامل است معادل 27 میلیون تومان.

نظرات