کارفرما مدارک حضور و غیاب را نمی دهد ؟

 امیر : با سلام و احترام ! ضمن سپاس و تشکر از پاسخ گویی های شما ! پیام قبلی که برای جنابعالی توضیح داده بودم با داشتن مدرک و مستند در رای حل اختلاف عنوان شده که بدلیل نداشتن مدارک و مستندات رای هیئت تشخیص قبول گردیده است . بعد رای اعتراض های که داشتم رئیس اداره کار طی مطالعه پرونده گفتند که حق با شماست و متاسفانه در حق شما اجحاف شده، ولی چون رای صادر شده دست بنده قانون بسته است ولی دیوان شکایت کنید موقع ارسال پرونده از اینجا بهتون کمک می کنم .

سوالی که داشتم واقعا رئیس اداره کار می تواند آن موقع کمکی بکند ؟ سوال دیگری هم که داشتم کارفرمای ما دفتر ورود خروج جمع کرده منم برای اثبات حقم از گزارش کارم عکس و سند تهیه کردم که کارفرمایم تهدید کرده که اسناد موسسه دستبرد زدید و دادگاه شکایت می کنم . به نظرتان دادن گزارش کار که محتوای امنیتی و طبقه بندی شده نیست و گزارش روزمره هست برای اثبات حق تحویل اداره کار دادن خلاف قانون هست ؟ معذرت می خواهم که متن طولانی شد ؟

1.     اداره کار می توانید صورتجلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف را به دیوان ارسال کند . می تواند کمک کند اگر بخواهد . البته در هنگام شکایت باید از ایشان مدارک بخواهید.

2.     اسناد فوق طبقه بندی شده نیست و نمی توانند با آن بر علیه شما اعلام جرم نمایند.

نظرات